Řešení na klíč: plná integraci logistického a balicího systému pro výrobu sýrů Quesos Entrepinares

reseni-na-klic-plna-integraci-syry-ico.jpg
Ve velkovýrobě sýrů Quesos Entrepinares zvládla společnost ULMA Packaging společně s Ulma Handling zavést plnou integraci logistického a balicího systému. Zákazníkovi tak nabídla řešení na klíč.

V zařízení na zrání a balení sýrů, které provozuje společnost Quesos Entrepinares, jsou skladovány sýrařské produkty svezené z různých klientových výroben. Sýry tak projdou procesem uzrávání plně řízeným společností Ulma Handling. Když se sýry dostatečně uleží do svého optimálního stavu a jsou odvezeny z místností na zrání a rozebrány z palet, tak v tomto okamžiku vstupuje do procesu balicí technika vyvinutá firmou Ulma Packaging.

Balicí technika ULMA Packaging

Sýry jsou odesílány na balicí linky, kde jsou různými technologiemi opatřeny obaly – pomocí tepelného tvarování nebo vertikální baličky – a to v závislosti na typu sýra a jeho formátu: baleny jsou celé sýry, sýry nařezané na klínky, plátky, drcené hrudky atd. Kontrolu jakosti, balení do krabic a paletizaci provede balicí linka na svém výstupu. Závěrečná část procesu opět „padne“ na firmu Ulma Handling: hotové palety jsou až do svého odeslání uloženy ve dvou inteligentních skladech.

Zadání: integrace 30 balicích linek

Entrepinares, dodavatel společnosti Mercadona, je největším výrobcem sýrů ve Španělsku. S výrobou 45 milionů kilogramů sýra ročně a s rozsahem 90 jednotek SKU svěřila tato společnosti ULMA plnou integraci systému v novém závodě s přibližně 30 balicími linkami a výrobou přibližně 1 200 krabic za hodinu.

Jedním z velkých úkolů chystání instalace balení sýrů byla potřeba zavést nový plně automatický provoz včetně přemístění obalových linek ze staršího závodu – bez přerušení výroby. Kromě toho bylo nutné vyladit celý proces skladování a balení sýru s počítačovým systémem klienta. A to opět tak, aby nový závod mohl automaticky vést skladové hospodářství, plánovat objednávky a synchronizovat své uvedení do provozu s výrobou. S tím samým požadavkem, aby klient nemusel výrobu nijak omezit.

ULMA Packaging navrhla celou integraci systému spolu s Ulma Handling a klientovi nabídla řešení tzv. na klíč. Klient se musel postarat pouze o samotné sýry, zatímco zbytek – logistika a obaly – byly plně spravovány společností ULMA. Instalace byla plně úspěšná a balicí stroje pracovaly na plnou kapacitu po dobu čtyř let – dokonce při vyšší úrovni produktivity než bylo nasmlouváno.