Supermarkety La Anónima balí maso pomocí systému Flow-vac

supermarkety-la-anonima-bali-maso-pomoci-systemu-flow-vac.jpg
Společnost ULMA Packaging nedávno instalovala vakuové balení masa pomocí systému Flow-vac v chladírnách jednoho z největších řetězců supermarketů v Argentině.

La Anónima je světový obchodní gigant, který na trhu působí nepřetržitě více jak jedno století a doma je jedním z největších řetězců supermarketů v Patagonii a centrálních vnitrozemských oblastech Argentiny. Jedná se v oboru o čtvrtou největší společnost na světě a druhou největší argentinskou společnost vůbec. Má přes 150 obchodů, které berou zboží ze dvou chladíren: Frigorifico La Anonima ve městě Salto, Buenos Aires (Argentina), a Frigorifico Pampa Natural, která se nachází v Speluzzi, La Pampa (Argentina). Oba provozy potřebují každý měsíc zpracovat až 20 000 kusů skotu Angus.

Balicí linky měly nahradit tradiční ruční balení masa

Hlavním úkolem společnosti ULMA Packaging při této instalaci bylo zvýšení efektivity výroby tradiční pracovní metody v Jižní Americe. Tradiční ruční balení kusů masa měl nahradit systém s vyšší produktivitou. Jednalo se o obrovskou výzvu, protože ULMA Packaging potřebovala lépe zorganizovat uspořádání velmi malého prostoru. A to navíc ve velmi krátkém čase, protože bylo nutné dostat instalaci a nový provoz spustit během velmi krátké doby prostojů v chladírnách o letních prázdninách. Jednalo se také o zásadní změny v procesu přecházející z tradičního balení na balení automatické. To vše s masem – tedy produktem vysoce náchylným ke zkažení, kde každá chyba vakuovacího procesu mohla poškodit obrovské množství zboží. Zákazník potřeboval automatizovat procesy, aby zlepšil svůj výkon ve zpracovaných tunách, a zároveň snížit množství práce, které celý proces zpracování prodražovalo.

Dvě balicí linky po úspěchu doplnila ještě třetí

Síť hypermarketů La Anonima v posledních letech postupně rostla. V posledních třech letech se tak z původních 1 800 tun možných podle vývozní kvóty EU pro vysoce kvalitní a vysoce hodnotné vykostěné hovězí dostala na současných až 2 300 tun masa. A nové balicí zařízení od ULMA Packaging navíc muselo splňovat potřeby zákazníka, který je velmi náročný na výkon, termíny a kvalitu.

Na začátku roku 2018 byly instalovány dvě linky ve Frigorifico La Anonima v Buenos Aires: balicí stroje FV 35 a FV 55, oba s automatickým vkládáním do vakuových komor Sealed Air VS95. Návrh připravilo technické oddělení ULMA Packaging pro balení kusů hovězího masa určených pro domácí a zahraniční trhy (EU, Čína, Rusko a Brazílie). V první fázi byly nachystány tyto první dvě balicí linky ULMA a po plném úspěchu tohoto návrhu byla v posledních třech měsících roku 2018 připravena i třetí linka sestávající se z druhého FV 55 s automatickým vkládáním do vakuových komor.

Celé zařízení má provoz rozložený na dvou podlažích. V horním patře je místnost pro porcování masa a hlavní místo na balení, které má dvě balicí linky Flow-vac FV 35 a FV 55. Každá pro různé velikosti kusů masa, obě s automatickým vkládáním do komory vakuové baličky VS95. K dispozici je také samostatná linka na kusy masa, která je napojena na třídicí stroj Marel TMS, který hovězí maso rozdělí podle obsahu tuku.

Druhá zóna je v přízemí: má karusel na další zpracování masa, který pro pracovníky zajišťuje rovnoměrný průběh práce, detektory kovů a manipulační zařízení. Výrobní kapacita je 3 000 hovězích čtvrtek, které projdou provozem za dvě 9hodinové směny. Přičemž celkem 90 tun porcí je vakuově baleno do dvou linek ULMA Flow-vac a 40 tun hovězího ořezu se přivádí do systému Marel TMS. Což dohromady činí celkem 130 tun za den.

Společnost ULMA Packaging tomuto náročnému projektu s instalací systému Flow-vac přinesla více než 18 let zkušeností na globálním trhu a dosáhla přeměny tradičního balicího zařízení na novou úroveň automatické balírny. To bylo nezbytné jednak pro zlepšení hygieny procesu a také to vedlo ke kvalitativnímu skoku ve způsobu, jak konečný výrobek díky standardizací velikostí balení vypadá. Také se dosáhlo snížení spotřeby plastů, a tedy i jeho nutných zásob.

ULMA Packaging: „Výsledek projektu sami hodnotíme vysoko, protože jsme splnili všechny stanovené cíle. A navíc jsme zlepšili prezentaci na některých významných trzích, jako je Čína, která je právě s ohledem na kvalitu balení vysoce náročná. Spokojenost zákazníka s touto instalací tak přináší další úspěch v dlouhém seznamu automatizačních projektů realizovaných ULMA Packaging.“