ULMA

Firma Ulma působí na světovém trhu jako významný dodavatel balicích zařízení.

Je jediným výrobcem nabízejícím sedm různých kategorií produktu a tedy poskytující řešení jakéhokoli balení v jakémkoli průmyslovém odvětví. Pro své zákazníky je společnost Ulma schopna dodat kompletní řešení s možností nejvyšší úrovně automatizace a to od automatického vkládání výrobků až po konečné paletizováni výrobků zabalených.

Proces spolupráce se zákazníkem začíná konzultací se zkušenými inženýry s cílem nalezení optimálního řešení pro specifické požadavky zákazníka a přetrvává asistencí profesionálního technického týmu a neustálou dostupností náhradních dílů.

Společnost Ulma je zaměřena na kontinuální vzdělávání a rozvoj svých kvalifikovaných specialistů. Kreativita a inovace jsou nezbytnými strategickými faktory vývojářského oddělení společnosti, jehož cílem je předvídat stále se vyvíjející potřeby zákazníka a s pružností na tyto potřeby reagovat.   

Balicí stroje Ulma jsou dobře rozpoznanou značkou na světovém trhu balení. Globální působení společnosti Ulma by nebylo možné dosáhnout bez kvalifikovaného týmu, moderní technologie know-how, mnoholetých zkušeností a v neposlední řadě spokojenosti uživatelů.

1 | 2 | 3další